Параграф22 Daily

§22 Новини

Супердирекция ще подпомага съдебната реформа

Супердирекция се създава в Министерството на правосъдието(МП), която да подпомага министъра при модернизиране на третата власт, съобщи Правен свят. Дирекцията ще разработва стратегии, програми и нормативни актове за развитие на правосъдието, ще изготвя становища по законопроекти и по конституционни дела, ще проучва резултатите от прилагането на законите и ще изготвя предложения за изменение и систематизиране на законодателството като ще координира проектите, финансирани от международни донори, включително и със средства от ЕС. Това става ясно от проекта за нов Устройствен правилник на ведомството, публикуван на сайта на МП.


Новата дирекция се създава чрез обединяване на две от съществуващите досега - дирекциите Механизъм за сътрудничество и оценка и международни програми и Съвет по законодателство , като към тях се прибавят и дейностите по държавния печат и защитата по съдебни дела пред българските съдилища във връзка с дейността на специализираната администрация. Така от една страна се намалява броят на специализираните дирекции в министерството от 8 на 7, а от друга страна се създава една нова голяма дирекция Правосъдие, нормотворчество и проекти с 37 щатни бройки.


Предвиждам това да бъде една силна дирекция, подкрепена с адекватен административен капацитет, която да подпомага министъра при модернизирането в областта на правосъдието. Дирекцията ще разработва стратегии, ще координира проекти, финансирани от средства на ЕС и от други донори, подпомагащи развитието в областта на правосъдието, както и ще разработва нормативни актове. По този начин ще се осигури кохерентност между определянето на мерките за стратегическо развитие в правосъдието, тяхното финансово осигуряване и практическа реализация.


Много по-значително се редуцира броят на дирекциите в общата администрация, където съществуващите досега 7 дирекции се трансформират в 4 - Административно-правно обслужване и канцелария , Финанси и бюджет , Инвестиции, управление на собствеността и стопанските дейности, Връзки с обществеността и протокол .


Щатът на ведомството обаче остава практически същият, включително и на отделните видове администрация, промените са само в реорганизация на съществуващата структура. Общият щат на министерството се увеличава с две щатни бройки - от 262 на 264 души. Увеличението е за сметка на политическия кабинет (1 бройка отгоре) и на специализираната администрация, чийто щат от 156 става на 157 души. Общата администрация остава със същия щат от 75 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във