Параграф22 Daily

§22 Новини

Със 17 гласа "За" адвокат стана главен секретар на ВСС

Със 17 гласа „за“ и трима „против“ Висшият съдебен съвет (ВСС) избра адвоката Тихомир Димитров за главен секретар на съвета. Той бе и единствен кандидат за поста. Димитров има богат опит в държавната администрация, като е бил главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, на Агенцията по горите, на несъществуващото вече Министерство на инвестиционното проектиране, на Агенцията по вписванията и т.н. Най-дълго се е задържал в МРРБ – 6 години, а в Агенцията по горите – три години. На останалите позиции е бил от три месеца до година и няколко месеца.

Повече от три часа кадровиците изслушваха Димитров и му задаваха въпроси. Някои от питанията бяха провокирани от  явяването му пред конкурсната комисия на ВСС, където е заявил, че адвокатурата е част от  съдебната система и че всяка администрация започва с шапката, каквато в случая е Пленумът на ВСС, а днес поясни, че има отношение на власт и подчинение между пленума и колегиите. Именно тези му реплики дадоха повод на Даниела Марчева, Атанаска Дишева и Олга Керелска да заявяват, че няма да го подкрепят поради базови пропуски в познанията му на нормативните актове, които се отнасят до работата на ВСС, сочи Лекс.

Други членове на съвета като Боян Магдалинчев, Георги Кузманов и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков обаче заявиха, че има богат административен опит, има визия за работата на администрацията на ВСС, а има и желанието да я направи по-стегната и работеща.

Няколко бяха спорните моменти при изслушването на Тихомир Димитров. Първият беше свързан с мотивацията му да се кандидатира за главен секретар на ВСС с оглед факта, че много често е сменял местоработата си в различни звена на държавната администрация. А и сам заяви пред съвета, че през последните пет години има много успешна адвокатска практика, ангажиран е и има много голям процент на успеваемост по делата си.

Димитров обясни, че не приема тезата, която определи като останала от социализма, че целият професионален път на човека трябва да минава на едно работно място. По думите му всеки има нужда от развитие и надграждане и именно това е била причината често да сменя местоработата си, освен конюнктурните смени на кабинети в министерствата. Още повече, че, по думите му, максимумът в развитието се постига след пет години на едно място. „Ако искате го приемете и като въпрос на задоволяване на егото“, каза кандидатът.

Вторият въпрос, който предизвика дискусия във ВСС, беше за това дали достатъчно добре познава нормативната уредба, отнасяща се до работата на Висшия съдебен съвет и на органите на съдебната власт. В тази връзка Даниела Марчева поиска той да обясни какво е имал предвид, когато при изслушването си от конкурсната комисия е казал, че „във всяка администрация се започва с шапката, а в случая това е Пленумът на ВСС“ и дали има предвид, че Пленумът стои над останалите органи на ВСС. Димитров заяви, че Пленумът е върховен орган. А в отговор на уточняващ въпрос от Атанаска Дишева, заяви, че Пленумът взема кадрови решения по предложение на колегиите и там вижда взаимовръзка на власт и подчинение.

Друг спорен момент при изслушването му беше свързан с изказването му пред конкурсната комисия, че адвокатурата е част от съдебната система. Днес Димитров поясни, че грешката се дължи на притеснение и че адвокатурата е участник в правораздаването и на адвоката се дължи уважение такова, каквото и на съдията.

По-нататък Атанаска Дишева го попита за друга негова реплика, произнесена отново пред конкурсната комисия, а именно, че участието на главния секретар на заседанията на ВСС и на колегиите „изяжда от времето му“, което би отделил на работа с администрацията. Димитров обясни, че е имал предвид друго – дали при наличието на главен секретар и на административен секретар не трябва да се определи кой от двамата ще участва в заседанията и кой ще се занимава с администрацията.

Кандидатът каза още, че ще провежда редовни срещи с шефовете на дирекции, ще изисква от тях кратки доклади за свършеното, за проблемите и предложения за решения. Обясни, че ще се срещне и с всеки член на съвета, за да научи вижданията и препоръките му за подобряване на работата. Димитров заяви, че ще поиска и одит на електронните системи на ВСС, но не успя да отговори на кои точно. Той не даде и конкретен отговор на въпросите как би преструктурирал администрацията на съвета, че да работи по-добре, как вижда ролята на главния секретар в процеса на подпомагане на функциите на ВСС, как вижда програмното бюджетиране в съдебната система и др.

Той беше попитан от Даниела Марчева и дали срещу него е имало обвинение във връзка със случай отпреди 11 години, известен като „златния“ ремонт на МРРБ. Според публикации в медиите Тихомир Димитров, по онова време главен секретар на министерството, е бил председател на комисията по обществена поръчка за ремонт на сградата на ул. „Кирил и Методий“ на стойност 42 млн. лева. Тогава се твърдеше, че служители на министерството са си раздавали големи хонорари във връзка с тази сделка, а цените за ремонта били от два до три пъти завишени. Тогавашният регионален министър Росен Плевнелиев сезирал прокуратурата, която започнала разследване срещу две служителки във ведомството, както и срещу Тихомир Димитров, който е бил освободен като главен секретар.

Днес Димитров заяви, че никога не е бил обвиняем, не е викан дори като свидетел по това разследване, че не е подписвал нищо и че е имал пълното основание да заведе дело за клевета срещу медии, но не го е сторил, защото не искал името му допълнително да бъде замесвано в скандали.

Атанаска Дишева на свой ред го попита дали е бил мотивиран от член на ВСС, от представители на съдебната, изпълнителната или законодателната власт да се кандидатира за поста. Димитров заяви, че никой не го е убеждавал, не познава членовете на съвета, с изключение на Севдалин Мавров, с когото са работили докато е бил главен секретар на МРРБ, а Мавров – на Министерския съвет. След това не са поддържали контакти.

След изслушването Даниела Марчева отбеляза някои положителни заявки на кандидата – да отстоява мнението си и своята независимост, „защото при 25 членове на ВСС, всеки със собствено мнение, главният секретар не трябва да се поддава за натиск“; откровеността, която е демонстрирал; отговорите на някои въпроси, които сочат, че ще уважава хората, с които ще работи. Но все пак заяви, че няма да го подкрепи по няколко причини. Първата и основната са базовите му пропуски в нормативната уредба. „Всички чухме, че Пленумът стои над колегиите и че има отношение на власт и подчинение. Ненужно е да казвам какво пише в Конституцията. Проблем е да не знаеш основни конституционни норми“, каза Марчева.

Не на последно място Марчева изрази притеснението си ВСС да не остане пак без главен секретар след няколко месеца предвид биографията на Димитров.

Атанаска Дишева също каза, че няма да го подкрепи, като част от аргументите ѝ бяха свързани именно с непознаването на нормативната уредба, което е показал той. „Той говори за шапка, за пленум и за колегии, говори за ръководно тяло и редови членове на ВСС, което показва неразбиране и издава виждането на кандидата за структурата на съвета, за начина, по който взема решения и своята евентуална роля при изпълнение на решенията и възлагането на задачи. В случая не става въпрос и за притеснения при даване на отговорите, а за дълбоко непознаване“, каза Дишева.

Тя заяви, че е останала много впечатлена и от непрецизния му изказ, неправилно боравене с терминология и понятия, а от дадените отговори на въпроси, стигнала до извода, че това се дължи на недостатъчни правни познания в областта, в която се кандидатира. По думите ѝ Димитров е демонстрирал хаотично познаване на ВСС, неговите правомощия, задачи и цели, неясно е формулирал визията си. Дишева посочи и че не е убедена в мотивацията на Димитров да участва в процедурата. От една страна приема позицията като ново предизвикателство, а от друга казва, че има много успешна адвокатска практика. „Не съм склонна да приема, че трябва да се гласува за човек, който казва, че поемането на ръководната позиция е, за да задоволи собственото си его“, добави Дишева.

И Олга Керелска заяви, че е впечатлена от липсата на основни познания у кандидата – нормативната база, отнасяща се до съдебната власт и до функциите на ВСС. „Да, той беше откровен, но беше по посока на това, че не може да даде отговор на един или друг въпрос. Създава впечатление на спокойствие и умереност, което би позволило по-нормален подход в общуването с администрацията на ВСС, което при предишни заемащи длъжността не беше точно така. Но отговорите бяха общи, на много от въпросите не се дадоха конкретни отговори. Димитров не беше положил достатъчно усилия базово да се подготви. Вярно е, че има детайли, с които няма как да е запознат и не е справедливо да искаме да е ориентиран. Но с оглед високата отговорност на позицията би следвало да има една по-сериозна подготовка по въпросите, които са базисни. Остана доста неприятен привкус от отговора на въпроса за функциите на Пленума и колегиите – да не могат да се очертаят техните основни правомощия и взаимодействие показва сериозен недостатък“, каза Керелска.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков също заяви, че без никакви съмнения ще подкрепи кандидата, защото притежава необходимите качества. „Той няма как да знае неща от кухнята. Но опитът, който има, ще даде възможност да реагира и да влезе в крак. Макар да не съм много навътре, се сблъсквам с много проблеми в администрацията на ВСС и има необходимост от нейното реорганизиране, от ревизиране на дейността така, че да стане по-гъвкава и по-бързо работеща, за да отпадне тази тромавост, мудност и доста ненужен документооборот“, каза Чолаков.

Не мога да кажа, че колегата Димитров в детайли познава нормативната уредба, започна Боян Магдалинчев. Но, продължи той, кандидатът има административен опит, има и визия и воля да промени нещата в администрацията. „51 служители са напуснали за три години. Една от големите причини за напускането на толкова голям брой хора се дължи и на нас, членовете на съвета, с възлагане на задачи и функции, без спазване на субординацията, за която говори и Димитров. Това е самата истина и няма за какво да я премълчаваме. Той ще положи максимални усилия и старания да оптимизира дейността на администрацията на ВСС. Повече от година сме без главен секретар. Изпълняващ длъжността е Васил Пеловски, който полага големи усилия, но той не се кандидатира за тази длъжност. И имаме един кандидат, когото аз ще подкрепя“, каза Магдалинчев.

Мнозинството отхвърли предложението както за прекратяване на процедурата, така и за сключването на срочен трудов договор с новия главен секретар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във