Параграф22 Daily

§22 Новини

Със заповед на председателя на ВКС ще бъдат образувани дела по постъпили книжа

Със заповед на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е разпоредено да бъде създадена необходимата организация за образуване на касационни производства по постъпили във ВКС книжа за периода от 13.03.2020 г. до 01.04.2020 г., както и за обявяване на постановените съдебни актове по граждански, търговски и наказателни дела, при съобразяване на въведените ограничителни мерки за безопасност.

Със заповедта се отменя предходна заповед на председателя на ВКС от 16.03.2020 г., с която е разпоредено да не се образуват в дела постъпилите книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата, посочени в решение от 15.03.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. На извънредно работно заседание, проведено на 26.03.2020 г., Съдийската колегия допълни своето решение, като разшири правомощията на административните ръководители за администриране и разглеждане и на други дела, извън посочените по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във