Параграф22 Daily

§22 Новини

Съвет по киберустойчивост ще следи за хибридни заплахи

Съвет по киберустойчивост към Министерския съвет ще отговаря за сигурността и устойчивостта на комуникационните и информационни системи в страната. Това предвижда Националната стратегия за киберсигурност "Кибер устойчива България 2020", приета от правителството в средата на юли и публикувана за обществено обсъждане днес.

Предвижда се съветът по киберустойчивост да изготви и обоснове позицията на страната ни по въпросите на киберсигурността. Той ще анализира рисковете и ще следи тенденциите в развитието на киберзаплахите. Съветът ще помага и за методите на противодействие, ще внася предложения към Съвета по сигурност. Той ще може да предлага конкретни мерки за изграждането и развитието на човешки, технологичен, финансов, инфраструктурен и организационен компоненти от стратегията. Съветът ще трябва да изготвя и периодични доклади за състоянието на киберпространството, киберсигурността и оценка на рисковете и постигнатото до момента. Той ще има за задача и да наблюдава изпълнението на проектите от приетата по-рано тази година Пътна карта и план за действие.
Стратегията предвижда и избирането на Национален координатор по киберсигурността към Министерския съвет. Той ще ръководи изпълнението на плана за действие по киберсигурността и ще има други задължения в сферата на киберсигурността.
Ще бъде създаден и модел за функциониране на националната система за киберсигурност. Той предвижда непрекъснат мониторинг на киберпространството, което включва "всички сегменти на управление и функциониране на държавата, икономиката и обществото".
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във