Параграф22 Daily

§22 Новини

Съветът за партньорство към ВСС проведе третото си заседание за 2020 г.

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе третото си заседание за тази година, чрез видеоконферентна връзка в реално време, председателствано от Вероника Имова - член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. В заседанието участваха Пламен Найденов – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, Евгени Иванов – председател на Асоциация на прокурорите в България, Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, Ангелина Митова - Мончова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Анелия Янева – съдия в Софийски районен съд, Илиана Димитрова – Васева – зам.административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик, Емил Дечев – представител на Съюза на съдиите в България, Радослав Димов – административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Росица Велкова – представител на Сдружение „Българска съдийска асоциация и Стефан Петров – представител на Камара на следователите в България.

Членовете на Съвета за партньорство подкрепиха прилагането на системата за електронното правосъдие и нейната реализация във всички съдилища, с изключение на административните, които имат отделна система за електронно управление на делата, като споделиха свои впечатления и проблеми с внедряването й. Обединиха се около мнението, че предстои нелек преходен период на паралелно действие на заварените електронни системи за управление на делата и ЕИСС, в който всички елементи на електронното правосъдие, ще се прилагат, но и ще претърпят промени, и ще надграждат възможностите на новата система. Обсъдени бяха идеи за ефективността от въвеждане на електронното призоваване, необходимостта от актуализиране на нормативната уредба за електронното призоваване и връчване на съдебни книжа, от обучение на магистратите за работата със системата и от улесняване провеждането на съдебните процеси, чрез видеоконферентни връзки.

Предложените идеи следва да се отнесат към усъвършенстване на законодателството “De lege ferenda”.

Съветът насрочи дата за следващото си заседание на 28.09.2020 г. от 14:00 ч. в зала №107 в сградата на Висшия съдебен съвет. Дневният ред ще включва темата за конкурсите за кариерно израстване на магистратите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във