Параграф22 Daily

§22 Новини

Съветът за партньорство на ВСС заседава за Модел 4 на съдебната карта

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе извънредно заседание, във връзка с обсъждането на Модел № 4 за оптимизация на съдебната карта за съдилищата по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., избран с решение на Съдийската колегия на ВСС и с решение на Пленума на ВСС. Конкретният повод за дебата бяха постъпилите становища с критични бележки на Съюза на съдиите в България, на над 560 съдии от различни нива на съдилищата в страната и на Висшия адвокатски съвет, относно избрания модел за реорганизация на съдебната карта.

Присъстващите членове изслушаха Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев – членове на Висшия съдебен съвет, в качеството им на вносители на проекта по разработване на Модела, относно работата им и бъдещите идеи за изпълването му с допълнително съдържание. Обсъждането бе насочено към начините за модифициране на Модел 4, за да е ефективен и да улесни работата на съдилищата. Всички се обединиха около мнението да бъде предоставена възможност на членовете на Съвета за партньорство, като представляващи интересите на съдиите, прокурорите и следователите, за участие в заседание на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, на което ще се обсъждат предложения, относно дейностите по реализиране на Модел 4, включително и изготвяне на пакет за изменение и допълнение на действащото законодателство за въвеждане на оптимизирана съдебна карта, по Дейност 1.8 от проекта.

Основни цели са изравняване на натовареността, подобряване качеството на работата и оптимизация на човешките и финансовите ресурси.

Датата за следващото заседание на Съвета за партньорство ще бъде допълнително насрочена и обявена на сайта на Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във