Параграф22 Daily

§22 Новини

Съветът за съдебна реформа ще се занимава с предложение на АБВ

Предложенията на АБВ за промени в Административнопроцесуалния кодекс(АПК) и други специални административни закони ще бъдат вкарани в дневния ред на заседанието на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа. Това се разбра от дискусията, проведена днес, по инициатива на партията на президента от 2002 до 2012 г. Георги Първанов. Целта на предлаганите промени е разтоварване на Върховния административен съд и постигане на равномерна натовареност на административните съдии.

Министерството на правосъдивието изцяло подкрепя идеята за реформи, каза зам.-министъра на правосъдието Красимира Филипова и заяви, че вчера са решили тези предложения да се поставят за разглеждане пред Съвета. На следващото редовно заседание, което ще се проведе на 29 март в дневния ред ще бъде включено разглеждането им.

Предложенията на партията имат за цел да разтоварят Върховния административен съд (ВАС) от част от делата, които се гледат от него като първа инстанция. По този начин те ще бъдат разпределени между другите 28 административни съдилища в страната, което ще спомогне за постигане на равномерна натовареност на магистратите. Според сегашния закон дела, които не са с особена фактическа и правна сложност, се разглеждат от ВАС като първа инстанция само заради по-високия ранг на органа, издал обжалвания пред съда акт.

От АБВ аргументираха предлаганите идеи и с факта, че ако ВАС престане да разглежда група дела като първа инстанция, той ще се занимава с тълкувателна дейност и контрол като последна инстанция. Народният представител Лъчезар Никифоров, който представи на участниците в дискусията идеите на партията за промени, напомни, че обществените отношения се променят постоянно и от 2007 г. са създадени 28 административни съдилища, чиито съдии са избрани чрез конкурс и би следвало те да бъдат адекватно натоварени с разглежадане на актовете на изпълнителната власт.

Конкретните предложения на АБВ се състоят в делегиране на правомощия от министрите на свои заместници или определени от тях длъжностни лица, които да могат да издават индивидуални административни актове. Съгласно АПК само ВАС може да разглежда дела срещу актове на министри. Ако те разпределят правомощията си обаче, това ще доведе до разтоварване и на ВАС. Такова е положението и във всички специални административни закони, които изискват само ВАС да разглежда като първа инстанция актове на различни органи на изпълнителната власт.

Другите предложения са свързани с разтоварване на ВАС от многобройните сезирания с недопустими жалби, мерки за намаляване на неоснователни наказателни постановления и неправомерното обработване на лични данни.

Освен председателят на партията Георги Първанов, заместникът му Румен Петков и зам. правосъдният министър участие в дискусията взеха представители на ВКС и ВАС, Висшия съдебен съвет, Инспекторатът към ВСС, ръководството на Комисията по правни въпроси към Народното събрание, представител на главния прокурор и на Висшия адвокатски съвет, на административни съдилища и на академичната общност.

Всички изразиха подкрепата си за предлаганите законови промени и се обединиха около мнението, че реформите трябва да се изработят така, че "отпушването" на ВАС да не доведе до "задръстване" на Софийския административен съд (АССГ).

В началото на 2014 г. АПК бе променен и жалби вече могат да се подават по постоянния адрес на жалбоподателя, а не само в града, където е седалището на органа, издал акта. Принципът за България е това да е в София, но текстът на закона раздвои мненията по време на дискусията. От АБВ смятат, че член 133 от АПК дава гаранция срещу свръхнатоварване на АССГ, след като бъде освободен ВАС от разглеждането на тези дела като първа инстанция.

"Делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя"

Тук Никифоров вижда защита да не се натовари АССГ, но председателят му е на друго мнение

Според председателя на АССГ Радостин Радков трябва от текста да се премахне изискването за наличие на териториална структура на органа на изпълнителната власт в съответния град. Тъй като много от тях нямат териториални структури по градове и така съотвеният административен съд отново няма да разглежда жалбите срещу актовете им, а това ще се стовари на АССГ.

Радков даде пример с регулаторните органи като КЗК, СЕМ и КРС, които нямат териториални поделения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във