Параграф22 Daily

§22 Новини

Светла Петкова подхвана председателя на ВКС за сервитьорки и камериерки

Членът на Висшия съдебен съвет Светла Петкова откри нов фронт срещу председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов като този път тя слезе на ниво сервитьорки и камериерки, пише "Правен свят".

Всичко започна с една безобидна и рутинна точка в дневния ред на днешното заседание на съвета – проект на решение за утвърждаване на бюджет за дейността на почивните и учебни бази на ВКС за 2016 г. Такова решение и то не само за базите на ВКС, а и тези на ВАС и прокуратурата, се взима в началото на всяка година. В случая става дума за две бази на ВКС – тази в с. Лозенец и в Паничище, която представлява четири бунгала, ползвани и от ВАС на ротационен принцип. А откакто Лозан Панов е председател, базата в Лозенец може да се ползва от всички съдилища.

Точката бе докладвана от Каролина Неделчева, но почти веднага след нейното изчитане, Светла Петкова отсече, че не е съгласна с бюджета. И взе да цитира числа – общо 562 000 лева е бюджетът на двете бази, от тях 47 000 са за учебна дейност, 280 000 лева за заплати, а после, без да стане ясно откъде взима сумата, Петкова заяви, че 430 000 лева били за разходи за персонал и други. И поиска да знае какъв е този персонал. След което сама си отговори – имало главни готвачи, невъоръжена охрана, двама сервитьори и, както сама каза, цели 7 камериерки. Възмути се, че не може целогодишно в базите да има 7 камериерки. И изненадващо, по необясним механизъм, изчисли, че средната заплата на работещите там излиза 1436 лева. Накрая поиска да не се разглежда бюджетът, а да се отложи и да се изготви анализ.

Понеже думите й прозвучаха като заяждане, последваха и реакции като първа бе Галина Карагьозова: "Принципният подход е прекрасен. Но приехме без възражения бюджетът за почивните бази на прокуратурата, който беше доста по-голям. Възраженията само за базите на ВКС разкриват едни не съвсем принципни подбуди. Естествено, че никой там не взема цитираните заплати, хората са на минимума. Но да обсъждаме камериерки, готвачи, главен готвач е несериозно."

Светла Петкова се почувства засегната, тя не искала да й приписват атаки към почивните бази на ВКС и председателя на съда. И настоя за отлагане на точката.

Следващият, който реагира бе Калин Калпакчиев. "Разговорът за камериерки, сервитьори, тенджери и т.н. надали е подходящ за работата, която ВСС трябва да върши. Но ако ще говорим за това как рационално се изразходва бюджетът на съдебната власт, трябва общ поглед. Най-големите бази с най-голям разход са базите на прокуратурата."

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев обаче също поиска отлагане, за да има време и той да изготви отчет за базите на ВАС, които също са две.

Каролина Неделчева от своя страна напомни на Светла Петкова, че има класификатор на длъжностите, според който максималната заплата за най-високата длъжност в почивното дело – ръководител на базата, е 1190 лева. А камериерките и сервитьорките взимали 500-600 лева.

Искането на Светла Петкова за анализ хвърли в недоумение Юлия Ковачева, която поиска да знае какво точно ще се анализира, за да може да вземе отношение – дали броят на служителите в базите, дали техните възнаграждения, дали необходимостта от служители или въобще от бази.

Петкова се опита да поясни – трябвало да се уточни бюджетната сметка, защото според нея тя не съответства и на разписанието на заплатите.

Въпреки това обяснение, Соня Найденова призна, че е затруднена със смисъла на искания анализ. Тя напомни, че до момента никога не са правени детайлни изчисления за учебните бази и ако ще се прави, то да бъде за всички, а не само за ВКС.

Същият призив отправи и Лозан Панов: "Когато става дума за бюджетиране е нормално да има прозрачност и яснота, но нека подходът е еднакъв към всички институции. Сега излиза, че го правите специално за ВКС."

Светла Петкова се заинати – ако се налагало, такъв анализ щял да се направи и за останалите, но засега само за Върховния касационен съд.

На финала обаче така и не се разбра какво точно ще се прави, защото представляващият ВСС Димитър Узунов сложи край на дебата и подложи предложението на гласуване с думите: "Отлагане заедно с другите бази." С 13 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се" кадровиците взеха решение за "отлагане заедно с другите бази".

Facebook logo
Бъдете с нас и във