Параграф22 Daily

§22 Новини

Светлана Иванова встъпи в длъжност зам.-окръжен прокурор на Велико Търново

Прокурор Светлана Иванова встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна  прокуратура-Велико Търново. Тя е назначена на длъжността от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с решение от 17 февруари 2021 г., по предложение на Христо Христов - административен ръководител и окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Велико Търново. Актът за встъпване беше подписан в присъствието на окръжния  прокурор Христо Христов и колектива на  ОП- В. Търново.

Прокурор Светлана Иванова има над 23 години юридически стаж, изцяло в органите на съдебната власт. В Прокуратурата на Република България започва работа през 1998 г., като младши прокурор.  От 2000 г. до  2012 г. е  прокурор в Районна прокуратура - В. Търново, като от 2008 г. до 2012 г. е командирована в Окръжна прокуратура - В. Търново. След проведен конкурс, с решение на Висшия съдебен съвет от 2012 г., е повишена в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Велико Търново. От днес е заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Има ранг „Прокурор във ВКП и ВАП”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във