Параграф22 Daily

§22 Новини

Свързаха в мрежа Търговския и Имотния регистри за да обменят информация

По-добро обслужване на гражданите и бизнеса и по-високо качество на услугите. Това ще гарантира подобрената информационна система на Търговския регистър към Агенцията по вписванията(АВ). Проектът за оптимизирането и надграждането й, финансиран от Оперативна програмата "Административен капацитет", беше представен днес пред медиите.

От внедрените подобрения в софтуера на агенцията ще могат да се възползват всички търговци, които оперират на територията както на страната, така и на ЕС. Чрез развитието и усъвършенстването на информационната система на Търговския регистър и въвеждането на нови електронни услуги за бизнеса се цели значително редуциране на документооборота на хартия, който произтича от взаимодействието между бизнеса и държавната администрация, стана ясно на заключителната пресконференция. Наред с това, чрез електронизирането на услугите, предоставяни на бизнеса и съкращаване на времето за административно обслужване ще се постигне подобряването на условията за развиване на бизнеса в страната и в дългосрочен план стимулиране на икономическия растеж и заетостта.

Предвидените нови надградени функционалности на информационната система на Търговския регистър са необходими и обосновани с оглед изпълнение на изискванията на българското законодателство и улесняване на потребителите при работа с регистъра, уточниха от АВ. Нововъведенията подобряват и взаимодействието между Агенцията по вписванията и останалите държавни ведомства, което значи, че на компаниите ще им се налага все по-рядко да изискват издаването на определени типове документи като те ще бъдат теглени по служебен път между ведомствата.

Не само това, но и Търговският и Имотният регистър вече са свързани и могат да обменят информация. Софтуерът на АВ заработи и на английски език, което пък ще подобри взаимодействието между местните търговци и чуждестранните им партньори. Въвеждането на двуезична версия е изискване на ЕС.   

Сериозен проблем, който е отчетен по време на работата по проекта, е огромният брой откази, които получат търговците при регистриране на определени заявки. Експертите на агенцията и изпълнителите по проекта са изследвали и анализирали 5 600 откази, с цел да се видят причините, заради които бизнесът не успява да спази нормативните изисквания. Написаните препоръки за подобряване на софтуера с цел чувствително намаляване на броя на отказите са реализирани в новата онлайн система.

Служителите на агенцията ще имат достъп и до съдебната практика в областта на търговското право, за да могат да взимат бързи решения при разрешаването на определени казуси при работата си с бизнеса. Това би съкратила чувствително времето за обработка на заявките на търговските компании.

По отношение на раздел "Несъстоятелност", целта е информацията да е максимално обективна, добре структурирана и лесна за управление.

Внедрената нова и подобрена функционалност на информационната система на Търговския регистър е необходима и обоснована, с оглед изпълнение на изискванията на българското и европейското законодателство и улеснява потребителите при работа с регистъра.

В хода на целия проект Агенцията по вписванията обучи и голяма част от експертите, които работят директно с бизнеса и гражданите. Целта е да подобри качеството на обслужване и да се съкрати времето на обработка на заявките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във