Параграф22 Daily

§22 Новини

„Топлофикация Бургас” осъди ДКЕВР

„Топлофикация Бургас” спечели дело срещу ДКЕВР за неправомерно наложени изкупни цени на ел.енергията от комбинирано производство. Цените, определени от държавната комисия, са незаконосъобразни, немотивирани, нелогични и субективни, реши съдът. ВАС отмени решението на ДКЕВР и върна преписката за ново произнасяне. Законът изисква от независимия регулатор при формиране на цените на енергоносителите да се основава на обективни критерии и да прилага единна методика спрямо всички енергийни дружества в страната. Спрямо „Топлофикация Бургас” ДКЕВР е подходила субективно, дори е подменила ценообразуващите фактори, представени от топлофикационното дружество пред комисията.

„Неоснователно ДКЕВР се позовава на чл.23, т.4 от ЗЕ – съобразен от нея баланс на интересите на енергийните предприятия и клиентите. Нарушение в баланса има при промяна на ценообразуващите фактори, както е в случая, а не при тяхното запазване. Балансът няма да бъде нарушен само при законоустановеност и обоснованост на промяната в ценообразуващите фактори, което в случая не е налице”, пише в решението на съда.

ДКЕВР е натоварена с функциите да регулира действията в енергетиката, включително и цените, на които НЕК изкупува електрическа енергия, произведена  по високо ефективен комбиниран начин. Съгласно Закона за енергетиката тези цените  се образуват от енергийните предприятия и се утвърждават от ДКЕВР всяка година. Корекцията на цените се извършва съобразно отчетната и прогнозна информация от енергийните дружества, след одобряване на необходимите приходи и икономически обоснованите разходи, на които се прилага метода за регулиране „норма на възвращаемост на капитала”. Последната включва и прогнозни количества топлинна енергия, която дружеството ще трябва да произведе.

При определяне на цените  за „Топлофикация Бургас” ДКЕВР е извършил три нарушения на материалноправните разпоредби, установява съдът.  
Без никакво основание комисията е намалила оборотния капитал на дружеството с 2 211 000 лв, а това влияе върху образуването на цената на ел.енергията. Незаконосъбразно са намалени и технологичните разходи по преноса на топлоенергията с 15 000 МВтч или 27.8%. ДКЕВР мотивира това с инвестиции в мрежата на стойност 213 хил. лв., които Топлофикация била направила през миналия период, и намеренията за нови инвестиции от 311 000 лв. за подмяна на стари тръби.

Противно на икономическата логика ДКЕВР е увеличила с 15 000 МВтч прогнозното количество топлинна енергия, която дружеството трябва да продаде, независимо дали ще има клиенти за тях. За всички тези необосновани и незаконно направени „корекции”  „Топлофикация Бургас” е подала своите възражения в ДКЕВР и в Министерството на икономиката и енергетиката, но без резултат.

На услугата на  Топлофикация в Бургас разчитат над 100 000 души. През последните години дружеството успя трайно да задържи най-ниската цена на парното отопление в страната.Всяка неправомерна и необоснована подмяна на ценообразуващите фактори ще се отрази върху цената на топлоенергията в града. Тя е в пряка зависимост от цената на електрическата енергия и количествата, които „Топлофикация Бургас” продава на НЕК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във