Параграф22 Weekly

§22 Новини

Топлофикация - София спечели дело срещу 824 потребители

Съдебен иск, заведен от Федерацията на потребителите в България(ФПБ) срещу "Топлофикация София" ЕАД беше отхвърлен от Софийски районен съд (СРС), съобщиха от "Топлофикация София".


Искът е колективна претенция на 824 потребители и се отнася за периода октомври 2002 г. - април 2006 г., а делото е заведено от ФПБ на 14 декември 2006 г. По твърдения на защитниците на потребителите, през този период столичната Топлофикация е използвала нечестни търговски практики, които увреждат колективния интерес на потребителите, като основните възражения са срещу издаването на фактури за употребена топлинна енергия и изготвянето на изравнителни сметки на базата на прогнозни данни.


Федерацията атакува също така изготвянето на сметките на клиентите на база отчетите на монтираните на радиаторите разпределители, които не са индивидуални измервателни уреди. С тези твърдения експертите на ФПБ практически отричат нормативно утвърдената система за дялово разпределение в България и методиката, по която се извършва този процес. Освен това според експертите на Павел Кърлев столичната Топлофикация не е трябвало да начислява консумация на енергия на потребителите, които са прекъснали топлоподаването към имотите си.


ФПБ е поискала от съда да се произнесе, че с тези си действия Топлофикация София е нарушила редица национални и европейски закони, включително и Конституцията на Република България.


Със свое решение, постановено на 4 февруари 2014 г., Софийски районен съд отхвърля като неоснователни всички претенции на ФПБ.


Според съда търговските практики, които прилага "Топлофикация София" ЕАД в отношенията с клиентите си са нормативно уредени от Закона за енергетиката, а преди това и в Закона за енергетиката и енергийната ефективност. В този смисъл софийската Топлофикация стриктно спазва законовите изисквания в своята работа, се казва в решението на СГС по делото и няма никакви основания да бъде санкционирана.


От Топлофикация София припомнят, че заради призивите на експертите на ФПБ към потребителите да спрат да плащат сметките си, тъй като съдът ще ги обяви за недействителни, много хора са натрупали неплатени задължения и са осъзнали, че са били подведени, когато срещу тях са били приложени законовите разпоредби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във