Параграф22 Daily

§22 Новини

Тревога: 19 станции в София отчитат високи нива на азотен диоксид

Доклад на екологичното сдружение „За Земята“ за 2021 г. сочи, че в 19 от общо 27 избрани точки за изследване в София замърсяването на въздуха надвишава законовата норма. От сдружението обясняват, че измерванията показват сериозно разминаване между официалните данни за замърсяването с азотен диоксид (NO2) и реалната ситуация в различни части на града.

Според тях причините за разминаване в измерванията на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) се дължат на разполагането на автоматичните измервателни станции далеч от пътното платно и в неподходящи райони на града, в несъответствие на Директивата за качество на атмосферния въздух. По този начин системата за мониторинг на качеството на въздуха подценява обективното замърсяване с азотен диоксид.

Данните от направените от „За Земята“ измервания показват нездравословно високи нива на азотен диоксид в много точки на София, където има и висока концентрация на хора. Това са жилищни зони, райони с офис пространства и бизнес сгради, основни спирки на градския транспорт. По-високо замърсяване се наблюдава в близост до натоварени улици и булеварди.

Вдишването на въздух с висока концентрация на NO2 може да раздразни дихателните пътища. Краткотрайните излагания на високи нива могат да влошат здравословното състояние на хора с дихателни заболявания, особено астма, което води до поява на кашлица, хрипове, затруднено дишане, посещения в спешните отделения, прием в болница. По-продължителното излагане на повишени концентрации на NO2 може да допринесе за развитието на астма и потенциално да увеличи чувствителността към респираторни инфекции. Хората с астма, децата и възрастните хора обикновено са изложени на по-голям риск от негативно въздействие върху здравето.  Продължително въздействие на концентрации над нормата може да причини структурни промени в белия дроб.

Източник на азотен диоксид са преди всичко превозните средства с ДВГ, нo има и нетранспортни такива като: електро централите, работещи с изкопаеми горива, строителството, градинското оборудване (моторни резачки, косачки) и други промишлености. В София основният източник на NO2 е транспортът – 78.73%, следван от промишлеността с 15.55% и битовото отопление с 5.72%.   За разлика от замърсяванията с озон и прахови частици, които се разпръскват и могат да бъдат проблем за обширни райони, нивата на NO2 са значително по-високи в близост до източниците на замърсяване – в и около превозните средства. Затова най-голямо замърсяване с азотен диоксид има край натоварени пътища в града. Хора, които регулярно се движат, живеят и работят покрай или близо до такива места, са изложени дългосрочно на високи нива.

Последствията за здравето, свързани с NO2, са много по-малко вероятни с отдалечаването на човек от източника на замърсяване.
Измерванията са направени от 05.01.2021 г. до 05.02.2022 г. в дванадесет последователни периода, вариращи между 29 и 31 дни. След изтичане на един период всички пробовзематели във всички точки на измерване се сменят с нови.  По-долу данните са представени за удобство като месечни, макар че не следват точно календарните месеци. По същият начин представените данни са наречени условно за 2021 г., без да отговарят точно на календарната година. Всички сравнения с данните от АИС на ИАОС са за реалните периоди, в които са правени нашите измервания.

Точките ни на измерване са разположени предимно до натоварени пътища и в повечето случаи в „улични каньони“8. Спазени са изискванията за височина на измерването, отстояния от пътното платно и кръстовища съгласно изискванията на Директива 2008/50/EC,  раздел А. от Анекс III.

Препоръките на сдружението са усилията на ИАОС и МОСВ да бъдат насочени както към ограничителни мерки, така и към такива, които стимулират алтернативите: най-вече използването на градски транспорт, споделени форми на пътуване, възможностите за активно придвижване (с велосипед или други незамърсяващи въздуха транспортни средства), както и ходенето пеша. Наред с мерките, насочени към личната мобилност на гражданите, са нужни и такива за екологичната трансформация на бизнеси свързани с транспорт: куриерски услуги, доставки, автобусни превози, строителни и ремонтни дейности, свързани с употреба на МПС и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във