Параграф22 Daily

§22 Новини

Тричленка на ВАС отмени Наредба с образци за заповедното производство

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени изцяло Наредба №6 за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, с изключение на чл. 4 и чл. 9. Нормативният акт съдържа образците на заповеди за изпълнение по Гражданско-процесуалния кодекс и е издаден на 20 февруари 2008 г. от министъра на правосъдието.

Административно дело № 5355 е образувано през миналата година по протест на Върховна административна прокуратура. По-късно с поредица от определения съдът присъедини към делото и група физически лица. Чл. 4 и чл. 9 от наредбата не са обект на това производство, тъй като те бяха окончателно отменени с решение от 22 октомври 2019 г. на петчленен състав на ВАС.  При издаването на оспорената Наредба №6 (без чл. 4 и чл. 9) министърът на правосъдието е допуснал нарушение на изискването за форма и на административнопроизводствените правила, които са съществени. Поради тази причина наредбата в оспорената част подлежи на отмяна.

Съдът е установил, че през 2008 г. органът не е публикувал на официалната интернет страница на Министерство на правосъдието проекта на Наредба №6. Това е безспорно нарушение на административнопроизводствените правила. В случая нарушението е съществено, тъй като е довело до нарушаване на принципи, чиято цел е гарантиране на правата и на законните интереси на правните субекти, адресати на процесните разпоредби.

Според върховните съдии съществено нарушение също е и липсата на мотиви по отношение на разпоредбите, които съдържат правила за поведение – приложенията към чл. 3, 5, 6 и 7 от наредбата. Липсата на мотиви не дава възможност да се прецени спазването на принципите на обективност и стабилност, които в конкретния случай се проявяват в обема на информацията, съдържаща се в процесните образци, както и в начина на нейното представяне.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във