Параграф22 Daily

§22 Новини

Тричленка на ВАС отмени промените в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ поради липса на критерии за избор на доставчици

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени последните промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, които са в сила от 19 юни 2020 г.

Причината е, че измененията в наредбата противоречат на изискванията на Регламент на ЕС № 1308/2013 г. за въвеждането на обективни критерии, по които да се провежда изборът на доставчици на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата. Според него всяка отделна държава трябва да въведе процедури за избор на доставчици на продукти, материали и услуги по схемите за училищата, детските градини и центровете за специална образователна подкрепа.

Тричленният състав на ВАС приема, че макар с измененията на наредбата да се поставят изисквания за доказване на определени обстоятелства при кандидатстване на доставчиците, същите противоречат на нормативен акт от по – висока степен, какъвто се явява Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.

Административно дело № 6536 от 2020 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във