Параграф22 Daily

§22 Новини

Търсят се 250 заседатели за СРС срещу 10,18 лв. за час за участие в съдебно заседание

Столичният общински съвет търси 250 съдебни заседатели за най-големия съд в България – софийския районен. Гражданите, които желаят да участват в правораздаването, могат да подадат документи от днес до 6 април 2020 г. в деловодството на Столичната община на ул. „Московска“ № 33.

Избраните поемат ангажимента да участват в разглеждането на наказателни дела до края на 2024 г. Всеки, който иска да стане съдебен заседател, трябва да отговаря на следните условия – да е на възраст от 21 до 68 години, да е дееспособен български гражданин, да има настоящ адрес в София, да има завършено най-малко средно образование, да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страда от психически заболявания.

Миналата година много съдилища се оплакаха, че няма достатъчно кандидати за съдебни заседатели като за някои от тях документи не подаде нито един човек. Затова по спешност беше направена промяна в Закона за съдебната власт, с която беше регламентирано, че ако кандидатите са по-малко от 50 на сто от определения брой – в случая със СРС 175 души, нов избор не се произвежда докато не се запълнят всички места. А мандатът на действащите заседатели се удължава до полагането на клетва от новоизбраните. В момента в Софийския районен съд има 201 заседатели. Те бяха малко повече, но през годините 22-ама се отказаха от тази дейност.

За работата си като част от правораздаването гражданите получават 60% от дневната надница на съдия от съответния съд. При 2985 лв. основна заплата на съдия в СРС, това означава 81,40 лв. за пълен работен ден на заседател. Със заповед на зам.-председателката на съда Даниела Александрова е определено, че през 2020 г. възнаграждението на час на всеки съдебен заседател е 10,18 лв.

Ето какво документи трябва да подадат желаещите да станат съдебни заседатели към Софийския районен съд:
1. Заявление, което се получава в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33 и съдържа писмено съгласие на кандидата;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. Данни за контакт на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;
6. Мотивационно писмо;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, чл. З и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във