Параграф22 Daily

§22 Новини

Търсят се младши прокурори и младши следователи

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за 29 места за младши прокурори в 14 районни прокуратури и 24 за младши следователи в 17 следствени отдели към окръжните прокуратури.Търсят се 12 младши прокурори в Софийската районна прокуратура, три в РП-Варна, по две в районните прокуратури в Благоевград и Пловдив и по една в Кюстендил, Ихтиман, Ботевград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Бургас и Сливен.

Местата за младшите следователи в следствените отдели към окръжни прокуратури са 7 в спецпрокуратурата, две в Пловдив и по едно в Софийската градска прокуратура, както и в Благоевград, Монтана, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Плевен, Ловеч, Варна, Шумен, Търговище, Бургас, Сливен и във Военно-окръжната прокуратура в София.

Конкурсът се провежда на два етапа – писмен и устен изпит. Писменият изпит за кандидатите за младши прокурори ще се проведе на 17 април, а за младшите следователи – на 30 април. Началният час и в двата случая е 9 ч., а мястото – сградата на „Интер Експо Център“.

На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус, както и знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест.

До втория етап – устния изпит, се допускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“ на казуса и не по-ниска от много добър „4,50“ на теста.

Facebook logo
Бъдете с нас и във