Параграф22 Daily

§22 Новини

Удостоверения за имоти - във всяка служба по вписванията

Във всяка служба по вписванията в страната ще можем да подаваме заявления за издаване на удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им, реши правителството днес.


В момента гражданите могат да получават удостоверения за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот.


За първи път в проекта е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба по вписванията, което в максимална степен би улеснило обслужването на гражданите.


По отношение на това предложение е предвидено отлагателно действие - от 15 юни 2015 г. Причината е необходимостта от организационното осигуряване на процеса по предоставяне на новата услуга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във