Параграф22 Daily

§22 Новини

Удължиха до 26 октомври срока за подаване на заявления за участие в избора на трима членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС

До 26 октомври тази година ще се приемат заявления за участие в процедурата за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС. Вчера Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избраедин съдия със специализация по гражданско право за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите Пленумът на ВКС избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

За да бъде попълнен съставът на Комисията, е необходимо да бъдат избрани от Пленума на ВКС за нейни членове още трима действащи съдии – един със специализация по гражданско право, един със специализация по наказателно право и един със специализация по търговско право.

Председателят на ВКС Лозан Панов изпрати до ръководителите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд писма относно възможността за подаване на заявления от съдиите за участие в процедурата за избор на трима членове на Комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във