Параграф22 Daily

§22 Новини

УНИЦЕФ и ДАЗД правят мониторинг в центровете за настаняване на бежанци

На 12 и 13 септември съвместни екипи на УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ посетиха центрове за настаняване на бежанци в гр. София, с. Баня, общ. Нова Загора, и с. Пъстрогор, общ. Свиленград.


Целта на посещението е запознаване на екипа на място със ситуацията на жените и децата бежанци, които търсят убежище в България и при необходимост оказване на съдействие при изпълнение на поетите от страната ни ангажименти, разписани в Конвенцията на ООН за правата на детето.


Представителите на Фонда за децата на Организацията на Обединените нации УНИЦЕФ и на ДАЗД разговарят с децата и техните родители и се запознават с помещенията, в които те са настанени, с предприетите мерки за осигуряване на достъп до здравеопазване, за изхранване, предоставяне на подходяща грижа и хуманитарна помощ с оглед гарантиране на техните права.

Facebook logo
Бъдете с нас и във