Параграф22 Daily

§22 Новини

УС на НИП ще заседава публично по преизбирането за втори мандат на настоящия директор

Председателят на Върховния касационен съд, който е и председател на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието (НИП), изпрати покана за свикване на открито заседание на Управителния съвет, което да се проведе на 05.04.2021 г. от 14.00 ч.

​В дневния ред е включена точка за провеждане на процедура по избор на директор на НИП по заявлението на настоящия директор за преизбиране за втори мандат съгласно променените на 22.02.2021 г. Правила за провеждане на избор на директор на НИП, в които бе включен раздел „Преизбиране за втори мандат“.

Според поканата заседанието на Управителния съвет трябва да бъде излъчвано онлайн. В нея пише: „В съответствие с принципите за публичност и прозрачност при избора на директор на НИП, заложени в чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация, директорът на НИП следва да организира онлайн излъчването в реално време на заседанието при обсъждането и приемането на решенията по т. 1, като линк за свободен достъп до излъчването бъде публикуван на страницата на НИП в интернет.“

Facebook logo
Бъдете с нас и във