Параграф22 Daily

§22 Новини

Утвърдиха Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди, на основание 341, ал. 1 от ЗСВ, Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ. С него трудовите възнаграждения за съдебните служители в съдилищата се увеличават с 10%. Решението на Колегията е във връзка с утвърдените с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г. Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни запрати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС, в сила от първи януари 2020 г.

В изпълнение на посоченото решение на Пленума на ВСС класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и в администрацията на  Прокуратурата на Република България, са препратени на съдийската и прокурорската колегии за утвърждаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във