Параграф22 Daily

§22 Новини

Уважиха искове на КПКОНПИ за отнемане на имущества за близо 10 млн.лв.

С окончателен съдебен акт на Върховния касационен съд от Диляна Дончева (предишно име – Стоянова) е отнето имущество в размер на 375 940, 44 лв. В сумата са включени апартамент в София, идеални части от урегулиран поземлен имот в София, дружествени дялове и суми по банкови сметки. Същата е призната за виновна за участие в организирана престъпна група за набиране на бременни жени с цел продажба на децата им, независимо от съгласието им.

В хода на започналото гражданско производство е установено, че Дончева не е доказала законен източник на доходи. Магистратите приемат, че „в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че имуществото на Диляна Дончева е придобито от престъпна дейност, тъй като може да се направи пряка връзка между престъпната дейност и придобиване на имуществото – предмет на отнемане“. 

При обжалването пред Апелативен съд – София, Дончева, по професия адвокат, е представила документи, че от 2013 г. е придобила статут на постоянно живеене със семейството си на о. Бали – Република Индонезия. Съдът обаче приема, че тя е имала достатъчно време и възможности да докаже законен произход на доходите си. Според магистратите, от „съвкупната преценка на събраните доказателства може да се направи обосновано предположение, че то (имуществото) е придобито от престъпна дейност“. 

С тези аргументи е потвърдено решението на СГС. В последващото обжалване пред ВКС се иска сезиране на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на срока по ЗОПДИППД (отм.). Върховните магистрати оставят без уважение искането на Дончева и не допускат обжалване на решението на Апелативен съд – София.

Окръжен съд – Русе уважи искове на КПКОНПИ в размер на 59 231,80 лв. срещу Петър Георгиев и свързано с него лице. На отнемане в полза на държавата подлежат и 11 леки автомобила (Ауди А6, Мерцедес МЛ 270 cdi, БМВ и др.). Георгиев е обвинен от прокуратурата за извършване на телефонни измами в условията на опасен рецидив, като се е представял за полицейски служител. Деянията са извършени, докато е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“. В хода на проверката е доказано, че Василев е реализирал трудово възнаграждение само от работата си в затвора, а свързаното с него лице е получавала обезщетения и помощи.

Софийски апелативен съд потвърди изцяло решение на Софийски градски съд, с което е уважен иск на КПКОНПИ срещу Димитрия Таскова. Проверката на Комисията е започнала след привличането на Таскова като обвиняема за имотна измама. В полза на държавата се отнема недвижим имот – еднофамилна къща с гараж в гр. София на стойност 195 221 лв.

С решение на Окръжен съд – Русе е уважен иск на КПКОНПИ в размер на 6 153 250 лв. срещу Филип Маринов. Той е обвиняем за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери. Съдът е постановил и отнемане на средства от фирми с едноличен собственик на капитала Филип Маринов. Според ЗПКОНПИ, на отнемане подлежи и незаконно придобито имущество от юридическо лице, което е контролирано от проверяваното лице.

Окръжен съд – Велико Търново уважи иск на КПКОНПИ срещу Дияна Петрова и свързани с нея лица. Проверката срещу нея е започнала след привличането й като обвиняема от прокуратурата за трафик на жени с цел да бъдат използвани за развратни действия, като деянията са извършени чрез обещаване и даване на облаги. От Петрова и от свързаните с нея лица се отнема сумата от 374 238,19 лв. и автомобил „Мини Купър“ на стойност 10 800 лв.

С решение на Окръжен съд – Пловдив е уважен иск на КПКОНПИ срещу Спас Спасов. Той е привлечен като обвиняем за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери, като за целта е използвал документи с невярно съдържание. Отнето е имущество в размер на 1 570 620, 32 лв. Осъден е да плати и дължимата държавна такса.

Срещу Али Ваджипов е внесена искова претенция, уважена от Окръжен съд – Пловдив. Той е обвиняем за държане на акцизни стоки без бандерол (цигари). В полза на държавата се отнема имущество в размер на 157 519 лв., в което е включен имот в Пловдив и парични суми.

Окръжен съд – Хасково уважи иск на КПКОНПИ в размер на 622 557, 04 лв. срещу Ангел Атанасов, обвиняем за трафик на хора по границата с Република Турция. Присъдени са му и съдебните разноски по делото.

С решение на Окръжен съд - Търговище частично е уважена искова претенция на Комисията срещу Николай Даскалов. Той е привлечен като обвиняем за данъчни престъпления – избягване на установяване и плащане на ДДС, както и съставяне на документ с невярно съдържание. В полза на държавата се отнема имущество на обща стойност 284 173, 11 лв.

Окръжен съд – Кърджали уважи частично иск на КПКОНПИ срещу Теофил Маринов.Той е привлечен като обвиняем за използването на документ с невярно съдържание за придобиване на чуждо имущество. Със съдебното решение в полза на държавата се отнема сума в размер на 16 587 лв., представляваща стойността на отчужден недвижим имот, както и автомобил „Форд Галакси“ и автобус „Сетра“, представляващи имущество на лица и фирма, свързани с Маринов.

Посочените по-горе решения на апелативни и окръжни съдилища не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред по-горна инстанция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във