Параграф22 Daily

§22 Новини

Уважиха възраженията на съдии срещу комплексните им оценки

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша на основание чл. 205, ал 2 от ЗСВ Надя Пеловска-Дилкова – съдия в Окръжен съд – Враца, във връзка с изготвената ѝ комплексна оценка от извънредно атестиране.

Колегията уважи изцяло възражението на съдия Пеловска-Дилкова, проведе на основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ извънредно атестиране, и прие комплексна оценка „много добра“ – 100 точки.

Частично е уважено възражението на съдия Екатерина Георгиева-Панова – заместник-председател и и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд - Плевен, срещу изготвената ѝ комплексна оценка от извънредно атестиране. На основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране на съдия Георгиева-Панова, като ѝ е определена комплексна оценка „много добра“ – 99 точки.

Колегията уважи частично и възражението на Нела Иванова – съдия в Районен съд – Варна, срещу изготвената ѝ комплексна оценка от извънредно атестиране. На основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 е проведено извънредно атестиране, като е приета комплексна оценка „много добра“ – 97 точки.

Частично е уважено също възражението на Мария Блецова-Калцова – съдия в Окръжен съд – Сливен, срещу изготвената комплексна оценка от периодично атестиране. Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране, и определи на съдия Блецова-Калцова – комплексна оценка „много добра“ – 99 точки.

Съдийската колегия проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Миглена Кавалова-Шекирова – съдия в Районен съд – Дупница, на Албена Момчилова – съдия в Софийски районен съд, на Албена Ботева – съдия в Софийски градски съд, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Николова – съдия в Районен съд – Варна, и Росен Александров – съдия в Районен съд – Радомир, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. Доника Тарева-Пехливанова – съдия в Районен съд – Пловдив, и Емилия Дончева – съдия в Районен съд – Благоевград, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в АС“, а Христина Тодорова-Колева – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във