Параграф22 Daily

§22 Новини

Увеличават се кражбите, бягствата от дома, тормозът сред подрастващите в Добрич

Увеличават се кражбите, бягствата от дома, упражняваният физически и психически тормоз сред подрастващите в Добрич, посочва Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в годишния си доклад за 2019-а, който Общинският съвет ще разгледа на предстоящото си заседание. Случаите на управление на моторно превозно средство, без водачът да притежава книжка, също бележат ръст.

През 2019-а в комисията са разгледани 36 възпитателни дела с 63 правонарушители при 33 дела с 51 извършители на противообществени прояви година по-рано, сочи сравнението. По осем от постъпилите преписки от органите на реда миналата година комисията не е образувала дела, тъй като посочените извършители, заедно с родителите си, са емигрирали в чужбина.

Местната комисия е създала поименен регистър на всички непълнолетни, които са освободени от поправителни домове, не учат и не работят, както и на условно осъдените, за да ги включва в образователни програми и да проследява пътя им. През 2019-а няма деца от общината, които да са настанени в интернати, но след постановено вече решение на Районния съд се очаква през януари непълнолетен да бъде предаден на възпитателно училище, посочват от местната комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във