Параграф22 Daily

§22 Новини

Увеличават се най-вече финансовите измами в интернет

Четирикратно е нараснал броят на компютърните инциденти през изминалата година с финансови инструменти спрямо предходната 2013 г., сочат данни на Центъра за реагиране при инциденти във връзка с информационната сигурност (CERT България), цитирани от БТА. Общо 637 е бил броят на регистрираните инциденти с висока и средна степен на заплаха през 2014 г. За сравнение през 2013 г. регистрираните инциденти са били 167.

В Центъра за реагиране при инциденти във връзка с информационната сигурност през миналата година са постъпили 2949 сигнала за нарушения, свързани с българското интернет пространство. Засегнати са били 46 628 IP адреса.

Данните на центъра показват, че през изтеклата година се наблюдава увеличение на инцидентите, свързани с финансови измами (кражба на лични данни, банкови сметки и др.) - Carbanak / Carberp, варианти на Zeus, Ramnit; заразяване с различни версии на Ransomware; използване на уязвимост в SSL сертификатите - Heartbleed; Poodle; компрометиране на уеб сайтове чрез използване на уязвимости в софтуера и други.

Експертите предупреждават, че стотици банкови сметки са атакувани от хакери всекидневно у нас. Значително е увеличен броят и на т. нар. Malware attack - 751 през миналата година срещу едва 83 през 2013 г. Три пъти се е увеличил броят на измамите през миналата година в сравнение с предходната, а броят на опитите да проникване остава сравнително еднакъв - 99 през миналата година при 104 - през 2013 г.

Националният център за действие при инциденти в информационната сигурност е създаден през 2008 г., в изпълнение на чл. 36 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Според експертите от CERT България - дейността на структурата е насочена към стратегически сфери на икономическия живот - банков сектор, промишленост (включително малки и средни предприятия), академични, научно-изследователски среди, образование, сектор национална сигурност - военен,
опазване на обществения ред и сигурност и други.

От Центъра за реагиране при инциденти във връзка с информационната сигурност констатират още, че компютърни вируси криптират информация с цел откуп на данните. Към настоящия момент поради липсата на такива структури в посочените области CERT България изпълнява ролята на правителствен център, доколкото има отговорност за поддържане на дейността на информационните системи на административните органи, уточняват експертите. CERT България е и контактна точка с центъра на НАТО за реагиране при компютърни инциденти.

Според последни данни на Евростат много добре информирани относно рисковете от достъпа си до Интернет се чувстват едва 8 на сто от българите. Други 26 на сто се чувстват добре информирани за киберсигурността и безопасността си в глобалната мрежа.

Не много добре информирани за рисковете в нета са 30 на сто от сънародниците ни, а други 36 на сто обявяват, че въобще не са информирани за подобни рискове. Данните показват, че от трима българи - само един е много или добре информиран относно рисковете от сърфирането в мрежата, докато други двама нямат ясна представа какви опасности може да крие киберпространството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във