Параграф22 Daily

§22 Новини

Увеличиха бюджетите на специализираните съдилища с милион лева

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание Постановление на Министерски съвет № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.

С Постановлението са одобрени допълнителни разходи в размер на 1 000 000 лв. за Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд за обезпечаване на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ. Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на Апелативен специализиран наказателен съд с 347 200 лв. и на Специализирания наказателен съд с 652 800 лв.

Министърът на правосъдието ще бъде уведомен за извършената промяна по бюджета на съдебната власт.

С решение от днес бе увеличен бюджетът на Специализирания наказателен съд с цел осигуряване на средства в размер на 6 046 лв. за изплащане на облекло на новоназначени служители, както и с 10 380 лв. за закупуване на копирна машина. Трите копирни машини, с които разполага съда са недостатъчни за обезпечаване на работния процес, при който всички постъпили в регистратурата на съда документи се сканират, за да се присъединят към деловодната система.

Постъпващите наказателни дела са многотомни, като цялото досъдебно производства се копира и сканира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във