Параграф22 Daily

§22 Новини

Увеличиха щата на Специализирания съд

Пленумът на Висшия съдебен съвет по предложение от Съдийската колегия съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, по една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе и в Окръжен съд- Ловеч и съответно разкри две щатни длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на вземане на решението. Увеличаването на щатната численост е във връзка с високата натовареност на съдиите. През 2020 г. в Специализирания наказателен съд са разглеждани общо 318 НОХД, като броят на подсъдимите лица е 1316, броят на обвиненията 3 900, броят на свидетелите – 9310, броят на вещите лица е 20402, а броят на допълнителните страни – честни обвинители и/или граждански ищци е 117.

Според данните от Системата за изчисляване на натовареността на съдиите сочат на свръхнатовареност на съда, като индексът на средната натовареност на съдиите в Специализирания наказателен съд през 2020 г. е 172.85. Според правилата за оценка натовареността на съдии всеки съдия се счита за високо натоварен в случай, че е разгледал и приключил в рамките на една година дела, които формират индекс на натовареност над 130.

Facebook logo
Бъдете с нас и във