Параграф22 Daily

§22 Новини

В Габрово съдят управител на ЕООД за неплатени данъчни задължения

Окръжна прокуратура-Габрово внесе обвинителен акт срещу П.К. за престъпление по НК за това, че в периода от март 2017 г. до март 2019 г., в Габрово, като управител на еднолично дружество с ограничена отговорност избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за данък добавена стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане в големи размери - общо 19 381,73 лв.

Повдигнатото обвинение е за това, че при упражняване на стопанската си дейност в периода август 2017 г. –  ноември 2018 г. П. К. не издавал касови бележки, вследствие на което избегнал регистрация на дружеството по ЗДДС в законоустановения срок, с което избегнал установяване и плащане на ДДС в общ размер 16 391,49 лв.

Освен това в периода от март 2017 г. до март 2019 г., пред териториално поделение на Национална агенция по приходите в Габрово, П.К. използвал документи с невярно съдържание (годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО), декларирайки неверни, в по-малък размер приходи от търговска дейност, като избегнал установяването и плащането на данъчни задължения и не заплатил за трите години дължим корпоративен данък в размер на 2990,24 лв.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд-Габрово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във