Параграф22 Daily

§22 Новини

В ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще бъде внедрена интегрирана система за управление

Дейността ще бъде осъществена в рамките на европейски проект „Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти“, финансирането е осигурено от Фонд „Вътрешна сигурност“.

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ бе домакин на пресконференция, посветена на стартиралия европейски проект  „Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти“. Проектът, одобрен през 2017 година, е финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“. Бюджетът на заложените дейности е 756 749,26 лв., а продължителността им е три години.

Проектът предвижда да се изгради и въведе интегрирана система за управление /ИСУ/, с която да бъде повишен административния и оперативния капацитет на главната дирекция за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти на национално и регионално ниво. Чрез прилагането на тази система ще се осигури по-бързото и лесно планиране и отчитане на извършваните дейности, като ще бъде създадено своеобразно „електронно досие“ на всеки обект, регистриран в нея.

Предвижда се ИСУ да бъде използвана от служителите на ГДПБЗН при осъществяване на държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия. В рамките на проекта се предвижда да бъдат изпълнени дейности, свързани с доставка на необходимия хардуер и лицензиран софтуер, осигуряване на свързаност с интернет, както и обучение на служителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във