Параграф22 Daily

§22 Новини

В Кюстендил гледат чрез видеоконференции делата по жалби на лишени от свобода

Делата по жалби на лишените от свобода в административния съд в Кюстендил ще се гледат само чрез видеоконферентна връзка. Дела по жалби и с участието на лишени от свобода  в административния съд в Кюстендил ще се разглеждат чрез видеоконферентна връзка, каза председателят Иван Демиревски. Така конвоирането на затворници до съдебната зала няма да се прави.

Засега видеоконферентната връзка със затворници-жалбоподатели, а такива има доста често, ще е до 15 юни, докогато е извънредната епидемична обстановка, но е възможно да остане и след това, казва председателят на одминистративния съд в Кюстендил Иван Демиревски.

Административният съд в Кюстендил монтира предпазни прегради в две от съдебните зали, в които се провеждат открити съдебни заседания. На входа сутрин се обявяват номерата на делата и часа на заседанието. Страните по делата, както и призованите лица се извикват от Съдебна охрана с радиостанция.

В съдебните зали са монтирани допълнителни предпазни прегради, ограничаващи физическия контакт между страните по делото и магистратите от съответния състав. Спазват се и изискванията за минимална физическа дистанция от два метра между присъстващите в съдебната зала. Задължително се извършва дезинфекция на залата след всяко проведено заседание. На входа на сградата има поставени дезинфектанти и ръкавици.акива мерки са въведени и се спазват в районините съдилища в Дупница и в Кюстендил, както и в окръжния съд в Кюстендил.

Facebook logo
Бъдете с нас и във