Параграф22 Daily

§22 Новини

В Кюстендил и Дупница отложиха насрочените открити съдебни заседания до 13 април

Ръководствата на Окръжният и Районният съд в Кюстендил, както и на Районният съд в Дупница отлагат насрочените открити съдебни заседания в периода от 16 март до 13 април, включително, съобщиха от съда. Страните по пренасрочените дела незабавно ще бъдат уведомени, включително и по телефона.

В посочения период, в открито съдебно заседание ще се разглеждат наказателни дела по мерки за неотклонение; искания по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; наказателни дела, по които е взета мярка за неотклонение "задържане под стража"; дела по Закона за здравето; дела по искания за условно предсрочно освобождаване и дела със затворници; дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; дела по несъстоятелност; дела по Закона за защита срещу домашното насилие; дела за осиновяване на деца; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения по семейния кодекс, за назначаване на особен представител; всички други дела, по които срока за насрочване е до 7 дни, както и дела, които се разглеждат от дежурен съдия.

Ръководствата на съдилищата в Кюстендилски съдебен окръг апелират адвокатите и гражданите да извършват справки по дела приоритетно по телефона, чрез интернет сайта на съда и чрез Единния портал за електронно правосъдие, както и да се възползват от възможността да подават документи по дела по пощата или чрез куриерски агенции.

Препоръчва се още посещението в съдебните палати от граждани и адвокати да се извършва само в неотложни случаи, при спазване на въведените в съда предпазни мерки. Препоръчва се на адвокатите и страните по делата при наличие на процесуална възможност да ограничат личното си явяване в съдебно заседание, освен в случаите на задължително процесуално представителство.

Всички оплаквания, жалби, искания и др., гражданите могат да отправят по телефон, факс или чрез електронната поща на съда, по който дистанционен начин своевременно ще им бъде отговорено, допълват от съда.

От там съобщават още, че са предприети всички необходими мерки за дезинфекция на помещенията в съдебните палати в Кюстендил и Дупница.

Facebook logo
Бъдете с нас и във