Параграф22 Daily

§22 Новини

В нарочно обръщение до всеки член на ВСС, Съюзът на съдиите ги призова да отстранят Иван Гешев

С писмо, адресирано до всеки един от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), най-голямата съдийска организация - Съюзът на съдиите в България, призова за започване на процедура за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. Организацията излага подробно своите аргументи.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) не за първи път взема отношение по въпроси, които засягат функционирането на прокуратурата, и в частност - легитимността на процедурите за избор на най-висшите длъжности в съдебната власт. При избора на предишния главен прокурор нашата организация изрази сериозни опасения за конституционосъобразността на процедурата и се обърна към президента на Република България с искане за упражняване на предоставените му от конституцията правомощия.

В хода на процедурата за избор на настоящия главен прокурор в публично оповестено писмо ние изложихме аргументи защо президентът на Република България трябва да откаже да подпише указ за назначаване на предложения му от Пленума на ВСС кандидат.

Посочихме, че цялата процедура, представянето на професионалната биография на кандидата и самото му изслушване не създаваха убеждение, че избраният отговаря на изискванията на чл. 170, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт за придържане и налагане на висок етичен стандарт, което предпоставя като базисно условие уважението към опонента и основните човешки права, пише в позицията на Съюза на съдиите.

Ето какво пише в Обръщението към членовете на ВСС за обмисляне на решение за започване на процедура по чл. 175, ал. 5 вр. с чл. 173 от ЗСВ

„Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
Общото събрание на Съюза на съдиите в България, проведено на 19 септември 2020 г., взе решение да се обърнем към всеки един от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оценка на публично известни факти относно дейността на главния прокурор и за обмисляне на решение за започване на процедура по чл. 175, ал. 5 вр. с чл. 173 от Закона за съдебната власт…“

Целия текст на обръщението може да прочетете на http://judgesbg.org/wp-content/uploads/2020/09/Declaracia_VSS_ostavka.pdf

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във