Параграф22 Daily

§22 Новини

В Пленума на ВСС не бяха внесени кандидатури за председател на ВКС

В проведеното днес първо поредно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, в което могат да бъдат внасяни предложения за кандидатури за председател на Върховния касационен съд не са постъпили предложения, съобщи представляващия Висшия съдебен съвет. Следващите три заседания, в които могат да бъдат предлагани кандидатури са 14, 21 и 28 октомври 2021 г.

Съгласно Закона за съдебната власт номинации за председател на Върховния касационен съд могат да се правят в четирите поредни заседания на Пленума на ВСС, следващи заседанието, на което е прието решение за откриване на процедурата – 30 септември 2021 г.

Кандидатури могат да предлагат не по-малко от трима членове на Съдийската колегия, министърът на правосъдието и Пленумът на Върховния касационен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във