Параграф22 Daily

§22 Новини

В понеделник ВКС ще гледа три важни наказателни дела

Състав на ВКС ще разгледа на 20 април 2015 г. касационно наказателно дело № 247/2015 г., образувано по жалба на Тошко Дойчев Добрев - бивш изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД, срещу въззивно решение № 464 от 25.06.20014 г., постановено по в.н.о.х.д. № 244/2012 г. по описа на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъда № 3 от 13.01.2012 г. по н.о.х.д. № 2560/2010 г. на Софийския градски съд.

С присъдата подсъдимият е признат за виновен по две обвинения – по чл. 219, ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК /умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай/ и по чл. 220, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК /съзнателно сключване на неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда и деянието представлява особено тежък случай/, за което на подсъдимия е наложено общо наказание лишаване от свобода за срок от четири години, към което са присъединени наказание лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана със стопанско управление за срок от седем години и наказание лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана със стопанско управление за срок от седем години.

С касационната жалба се правят искания за оправдаване на подсъдимия, за връщане на делото за ново разглеждане от Софийския апелативен съд или за намаляване на наложените наказания и отлагане на изтърпяването им с изпитателен срок.

На 20 април 2015 г. състав на ВКС ще разгледа касационно наказателно дело № 161/2015 г., образувано по протест на прокурор при Апелативна прокуратура – гр. Варна срещу решение № 170 от 05.12.2014 г. по в.н.о.х.д. № 190/2014 г. на Апелативен съд – гр. Варна, с което е потвърдена оправдателна присъда № 28 от 13.05.2014 г. по н.о.х.д. № 270/2013 г. на Окръжен съд – гр. Разград. С протеста се иска отмяна на решението на Апелативен съд – гр. Варна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

По делото подсъдими са Адил Ахмед Решидов - бивш кмет на гр. Исперих и Данислав Иванов Дочев. Подсъдимият Решидов е оправдан по чл. 254а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (нецелево разходване на бюджетни средства). Подсъдимият Дочев е оправдан по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (съставяне на официален документ с невярно съдържание).

Заседанието по делото бе насрочено за 16.03.2015 г., но не се състоя поради сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Съдебната палата - гр. София.

На 20 април 2015 г. състав на ВКС ще разгледа и касационно наказателно дело № 178/2015 г., образувано по жалба на подсъдимия Валентин Седефчов Янев срещу присъда № 26 по в.н.о.х.д. № 455/2013 г. по описа на Софийския апелативен съд. С нея подсъдимият е осъден на седемнадесет години лишаване от свобода за опит за убийство на Мартин Захариев Първанов (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 вр. чл. 18, ал. 1 от НК). Предявеният граждански иск е бил уважен.

С жалбата се иска се отмяна на присъдата на Софийски апелативен съд и оправдаване на подсъдимия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във