Параграф22 Daily

§22 Новини

В Стара Загора районното обвинение е предало през юли на съд 103 лица

През юли 2020 г. обвинителите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 96 прокурорски акта срещу 103 лица. 39 обвинителни акта срещу 45 лица, 46 споразумения за решаване на делото срещу 47 лица и 11 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 11 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 7 дела с прокурорски акт срещу 7 лица за престъпления срещу личността (за телесни повреди; за закана с убийство), 5 дела срещу 5 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка; за незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице), 25 дела срещу 32 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за длъжностно присвояване; за обсебване; за измама), 6 дела срещу 6 лица за престъпление против стопанството (за изпадане в неплатежоспособност; за разпространение/държане на акцизни стоки без бандерол; за неправомерно присъединяване към електропреносната/електроразпределителна или водоснабдителна мрежа), 3 дела срещу 3 лица за престъпление против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за противозаконно пречене на орган на власт, да изпълни задълженията си; за пречене на изпълнение на съдебно решение/заповед за защита), 1 дело срещу 1 лице за документни престъпления (за ползване на неистински/преправен документ), 6 дела срещу 6 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за хулиганство; за получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 43 дела срещу 43 лица за общоопасни престъпления (за палеж; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за противозаконно отнемане на МПС с цел ползване; за държане на високорискови наркотични вещества; за нарушаване на карантини мерки).

Facebook logo
Бъдете с нас и във