Параграф22 Daily

§22 Новини

Вадят обществените поръчки от структурата на МВР

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. Промените въвеждат закриване на дирекция „Обществени поръчки“ и прецизиране на функциите на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ с оглед по-добрата организация на провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в министерството.

Целта е оптимизиране на администрацията, създаване на по-добри условия за управление на цикъла и повишаване на ефективността на  23 октомври 2019 провеждането им. Очаква се с тези изменения да се постигне намаляване на риска от забавяне на процедурите и неспазване на сроковете, улесняване на кандидатите/участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки, преодоляване на възможни нарушения и подобряване на контрола при провеждането им, съобразяване на дейността на структурите на министерството с изискванията на Закона за обществените поръчки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във