Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАдС предупреди защитниците на народа: Който не си плаща редовно месечните вноски остава без стикер за 2021 г.

Българската Адвокатура е свободна, независима и самоуправляваща се. Гаранция за свободата и независимостта на Адвокатурата е нейната финансова независимост от държавата и държавните органи. Тази независимост се обезпечава чрез предвиденото в Закона за адвокатурата задължение за всеки, който е избрал да упражнява професията адвокат, да заплаща месечни вноски към бюджета на съответната колегия и вноска по чл. 122, ал. 1, т. 2 ЗА към бюджета на Висшия адвокатски съвет.

Осигуряването на средства за осъществяване дейността на Адвокатурата се основава на принципа на солидарността, който предполага всеки адвокат да внася своевременно, дължимите по бюджетите на съответната колегия и Висшия адвокатски съвет вноски.

Висшият адвокатски съвет счита за крайно несправедливо финансовото обезпечаване на дейността на адвокатурата да става от адвокатите, които своевременно плащат задълженията си за вноски, за сметка на други, които не изпълняват задълженията си по закон. Поради това, Висшия адвокатски съвет, на свое заседание от 09.10.2020 г., взе решение, съгласно което на адвокати, които не са изпълнили задължението си за плащане на вноските за 2020 г., да не се предоставят стикери за 2021 г., чрез които се извършва ежегодната заверка на адвокатската карта по чл. 9, ал. 5 ЗА.

Стикерът за заверка на адвокатската карта за 2021 г. ще бъде предоставен след заплащане на вноските за 2020 г. към бюджета на Висшия адвокатски съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във