Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАП посрещна ученици в Деня на отворените врати

Върховната административна прокуратура /ВАП/ посрещна ученици от Професионалната гимназия по телекомуникации - гр. София в Деня на отворените врати, организиран по повод 140 години от приемането на Търновската конституция.

В съдебна зала 1 в сградата на ВАС прокурор Виктор Малинов, завеждащ отдел „Надзор за законност“, представи накратко структурата на Прокуратурата на Република България и мястото на ВАП в нея. Подробно бе изяснена спецификата на работата ѝ  - осъществяване на надзор за законност за установяване на незаконосъобразни административни актове и възлагане на проверки на контролни при данни за административни нарушения.  Обяснени са видовете дела, по които ВАП упражнява  своите правомощия. Дадени са характерни примери в тези насоки от рода на: подадени около 5000 протести против незаконосъобразни актове на местни органи на власт; оспорване на актове, свързани с обществено наболели проблеми от рода на цената на водата и др.

Учениците научиха, че за да осъществяват дейността си, прокурорите от ВАП имат правомощията да възлагат проверки, да изискват експертни мнения, да извършват лични проверки и др.

В Деня на отворените врати прокурори от ВАП представиха пред учениците и конкретни интересни казуси, по които са работили в последните години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във