Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАП се самосезира за опасна сграда близо до центъра на София

Върховната административна прокуратура (ВАП) образува преписка по информация в медиите за наличие на опасна сграда близо до центъра на гр. София, останала недостроена повече от две десетилетия и обитавана по начин, създаващ опасност от пожар и други инциденти.

При първоначалната проверка на ВАП се отчете, че със Закона за устройство на територията се възлага на кмета на Столична община (СО) да издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.  Освен това от ВАП се съобразява, че с оглед времето на изграждане на обекта се налага преценка и относно загубване на правното действие на разрешението за строеж. При такава хипотеза началникът на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или съответният кмет следва да вземе решението на премахване на строежа според категорията му.

На тези основания ВАП ангажира началника на ДНСК и кмета на СО с оглед реализиране на правомощията за проверка по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и предприемане на последващи мерки според правомощията им.

За резултата от действията на компетентните органи ВАП следва да бъде уведомена в кратък срок.

Днес заместникът на главния прокурор при ВАП Десислава Пиронева се срещна с граждани, живеещи в опасна близост до сградата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във