Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАП сезира Министерство на енергетиката за незаконен добив на злато по реките

На основание чл. 145, ал. 1, т.3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и въз основа на образувана преписка по информация в медиите, Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Министерство на енергетиката  (МЕ) да провери дали на територията на страната се извършва нерегламентиран добив на злато по поречието на реките.

Във ВАП е образувана преписка въз основа на твърдения в медиите, че по поречието на река Струма се извърша нерегламентиран добив на злато. От ВАП са ангажирани и териториалните прокуратури в страната да възложат проверки от същото естество на кметовете на населените места, съобразно компетентността им по чл. 90, ал. 1, т. 5 , б. “а“ и чл. 93, ал. 2 от  Закона за подземните богатства (ЗПБ).

След проверките, проведени от МЕ  и от кметовете, трябва да се изпрати до ВАП информация, в която да е описан броят на проверените случаи, броят на установените нарушения, както и броят на съставените актове за установяване на административни нарушения и на издадени наказателни постановления.В случай че по време на проверките се установят данни за нарушения от компетентността на други контролни органи, следва те и ВАП да бъдат уведомени.

Ако бъдат установени данни за престъпление от общ  характер, те трябва да бъдат съобщени на компетентните прокуратури, за което да се информира и ВАП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във