Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАП сезира началника на ДНСК да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила „Аглика“ над Драгалевци

Върховна административна прокуратура сезира началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да извърши незабавна проверка на място и по документи, на строеж на вила „Аглика“, намираща се в природен парк „Витоша“, относно спазване на всички нормативни изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите нормативни актове по устройство на територията.

Уникалният имот, разположен на 1600 метра надморска височина в природен парк „Витоша”, е бил купен от хазартния бос Васил Божков срещу внушителната сума преди 4 години. Имението над софийския квартал „Драгалевци” е било място за отдих на Тодор Живков. Преди да попадне в Божков, имението със застроена площ от 2 850 квадратни метра, е било на на фирма, свързвана тогава с убития впоследствие банкер Емил Кюлев.

Предвид правомощията на прокуратурата да следи за спазване на законността, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове (чл. 127 т. 5 от Конституцията) ВАП е образувала преписка след като от Специализираната прокуратура (СП) е изпратено писмо, че по време на разследване е установено, че на вила „Аглика“ са извършени ненужни преустройства.

ВАП възлага на ДНСК да провери поотделно и комплексно строителния  процес по евентуално извършвани преустройства. Следва да се проведат огледи на място като се изискат и всички относими данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове. По време на проверката е необходимо да се проследи целия инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж (ако има такова) с  изискванията на нормативните актове, както и допуснати ли са нарушения.

В случай, че при проверките са констатирани данни за престъпления от общ характер, следва да се предприемат действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай трябва да се уведоми ВАП.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във