Параграф22 Daily

§22 Новини

Варненски магистрати предлагат съдия Мария Терзийска за изборен член на ВСС.

ВСС публикува предложение от съдии от Апелативен съд – Варна, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Силистра и Окръжен съд – Разград, Административен съд – Варна, както и от районните съдилища във Варна, Девня, Провадия, Силистра, Дулово, Тутракан, Разград и Исперих, с което предлагат Мария Терзийска - заместник-председател на Окръжен съд – Варна за изборен член на ВСС.

Тя има над 23 годишен професионален опит в сферата на правораздаването. Кариерата ѝ започва през 2000 г. като младши съдия в Окръжен съд – Варна, а в периода 2001 – 2005 г. е съдия в наказателното отделение на Районен съд – Варна. Професионалното ѝ развитие продължава в Окръжен съд – Варна, където правораздава в административното отделение до 2008 г. След това работи като съдия в търговското отделение на съда, а от май 2014 г. е негов ръководител.

В предложението си около 160 съдии се мотивират, че Мария Терзийска е отговорен и изключително подготвен магистрат, с безупречна професионална репутация и отдаденост на съдийската работа, с принос към развитието на съдебната система. Отбелязва се нейният стремеж към професионално усъвършенстване, бързина и прецизност в правораздавателната дейност, както и показаните като заместник-председател на съда способност за поемане на отговорност, организационни, лидерски и етични качества. Посочва се, че тя е „доказала уменията си да отстоява принципни позиции, като се съобразява с различни мнения и гледни точки“. Кандидатът е високо оценен не само като магистрат, но и като лектор в екипа на Националния институт на правосъдието и като представител на българската съдебна система в рамките на многобройни прояви с международен характер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във