Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС изготви доклад по изпълнение на Дейност 1: Ефективността на съдебния контрол върху актове на администрацията

Изготвен беше „Доклад относно ефективността на съдебния контрол върху актовете на местната администрация и изготвяне на доклад, обобщаващ причините за неизпълнение на съдебни решения, с които са потвърдени или отменени административни актове, и начините за тяхното преодоляване според действащото законодателство“ по Дейност 1 във връзка с изпълнението на проект „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актове на администрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес“. Той се изпълнява от Върховния административен съд и се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ и с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Работна група от осем магистрати и двама съдебни помощници от Върховния административен съд изследва и анализира производства и съдебни актове пред Върховния административен съд и административните съдилища по АПК, ЗМСМА, ЗОбС, ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗООС, ЗКИР, ЗАдм, ЗГР, ЗДСл и ЗДОИ, като общ и специални закони, пряко свързани с административната дейност на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Обобщените резултати, представляващи Проучване - анализ, изготвени от първата работна група по дейността бяха представени по време на кръглите маси на 27 май и 3 юни 2020 г.

Докладът, изготвен от втората работна група от седем магистрати анализира ефективността на съдебния контрол върху актовете на местната администрация, данните, предоставени от общините и събраната практика на Върховния административен съд и административните съдилища за периода 2014 - 2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във