Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС изготви правила за мониторинг на дела по отношение ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд

Правила за мониторинг на дела по отношение ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд бяха изготвени в изпълнение на Дейност 2 „Изготвяне на правила за текущ мониторинг и оценка на съдебната практика на административните съдилища и Върховния административен съд по отношение ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд“.

Работна група от 8 магистрати и двама съдебни служители от ВАС извършиха преглед и проучване на съдебната практика на ВАС и административните съдилища в периода 2014 -2018 г.  Анализирани бяха съдебни актове, в които съдът е преценил, че в обхвата на предвиден по закон съдебен контрол на действията на администрацията, не попадат административни актове, вън от случаите, когато закон изрично не предвижда съдебен контрол.

На проведената кръглата маса по Дейност 2, състояла се на 29 май 2020 г. бяха обсъдени резултатите и изводите от анализа на първата група от дейността, както и мерките за преодоляване на констатирани ограничения на правото на достъп до съд.

Въз основа на констатациите, изводите и препоръките, изведени в анализа на съдебната практика, и заключенията от дискусиите в рамките на кръглата маса работна група от трима магистрати от ВАС изработи Правила за мониторинг на дела по отношение ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във