Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС излезе с решение по тълкувателно дело

Върховният административен съд излезе с тълкувателно решение по Тълкувателно дело №10 от 2019 г. То беше образувано след като председателят на Върховния административен съд сезира съдиите за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: „Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от административния орган, издател на акта?“

Тълкуването на разпоредбата на чл. 200 АПК е продиктувано от създадената противоречива съдебна практика от съдебни състави на Върховния административен съд.

С решението по тълкувателното дело върховните съдии приемат, че не е допустимо обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс от административния орган, издател на акта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във