Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС нокаутира бюджетните рестрикции за хора с увреждания

Върховният административен съд отмени промяна, която ограничава правото на социална добавка за рехабилитация на хората с увреждания.

Текстът беше въведен през 2014 г. Според него добавката се изплаща само ако рехабилитацията и балнеолечението се извършват в обекти, отговарящи на стандартите по наредбата за Физикална и рехабилитационна медицина.

Съдът обаче прави разграничение между медицинска и социална рехабилитация, и балнеолечение, които по своята същност могат да се извършват и в места, които не отговарят на наредбата.

Според ВАС промяната, въведена с правилника за прилагане на закона, всъщност му противоречи и ограничава правата на хората с увреждания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във