Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС обяви за нищожна инструкцията за предварителните проверки

Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожна Инструкцията за провеждане на предварителни проверки от прокуратурата, в частта извън чл. 8 в частта „резолюция по чл. 4 и чл. 5“, чл. 9, ал. 3, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 1 и ал. 2 (също обявени за нищожни с други решения на ВАС). Тя е издадена от главния прокурор и министъра на вътрешните работи на 16 март 2011 година.

Инструкцията има за предмет дейността и действията на прокурора при предварителни проверки, преди образуване на досъдебно производство, контрола и предприеманите дисциплинарни и организационни мерки във връзка с тези действия.
Върховните магистрати от тричленния състав приемат, че инструкцията представлява нормативен акт и поради това трябва задължително да бъде е обнародвана в "Държавен вестник". Неспазването на това императивно изискване означава, че този порок се отразява пряко на валидността на акта. Актът не става част от действащото право и не влиза в сила. Същият е нищожен и не произвежда правни последици.

Решението по административно дело № 9913 от 2020 г. може де бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във