Параграф22 Weekly

§22 Новини

ВАС окончателно отмени уволнението на градския съдия Мария Георгиева

Петчленен състав на съда е потвърдил решението на тричленката на ВАС, с което делото се връща на Висшия съдебен съвет за ново разглеждане. И двата състава на съда са категорични, че кадровият орган е допуснал множество процесуални нарушения, като в гласуването са участвали предубедени членове на ВСС, а правото на защита на съдия Георгиева е било нарушено, защото главният съдебен инспектор Ана Караиванова е участвала в разискванията, съобщи "Правен свят".


Съдия Георгиева беше уволнена дисциплинарно на 11 април м. г., след като проверка на Инспектората на ВСС установи много фрапантни нарушения в работата й. Съдията е приемала директно искови молби - без входящ номер, без подпис и печат от деловодството, като по тези дела проверката на Инспектората отбелязва "свръхбързина" на произнасянето.


Констатирани са и случаи на допускане на обезпечение на бъдещ иск по отношение на молител, който не фигурира в молбата за обезпечение, по която е образувано делото. ИВСС цитира няколко дела, образувани по молби на едни и същи страни и предмет, за задържане на дела в кабинета си без основание, за допуснато обезпечение на бъдещ иск, който не е бъдещ и т. н. Съдия Георгиева стана особено известна след като гръмна скандалът с наложените от нея обезпечителни мерки в полза на австрийското дружество БГ "Приватинвест". Наред с първоначално наложените възбрана и запор на движимо и недвижимо имущество на "Медийна група България - холдинг" ООД (издател на вестниците "Труд" и "24 часа"), Мария Георгиева осигурява правото на директора на австрийската фирма да назначи особен представител в издателската фирма и дъщерните й дружества - т.е. намесва се в управлението на дружеството. Друго особено скандално дело на съдия Георгиева е за запора на банкови сметки на Столична община и акциите й в "Централни хали".


Въпреки множеството нарушения в работата й, допуснатите от ВСС процедурни пороци, логично доведоха до отмяна на най-тежкото наказание, което бе наложено на Георгиева.


Петчленният състав на ВАС (председател и докладчик Соня Янкулова, членове Йовка Дражева, Ваня Анчева, Таня Вачева и Иван Раденков) се съгласява с всички изводи на тричленката на ВАС, като не приема единствено това, че актът на ВСС не е бил мотивиран.

Facebook logo
Бъдете с нас и във