Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС остави без разглеждане искане за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение на решението за избор на председател на СГС

<!-- TITLE - END -->Тричленен състав на Върховния административен съд остави без разглеждане искане за спиране на допуснатото от съда предварително изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т.2 от протокол № 37 от 27.11.2018 г. за избор на председател на Софийски градски съд. Искането е подадено от пълномощник на жалбоподателя Евгени Георгиев, на основание чл.166, ал.2 от АПК.

Постановеното по това искане определение може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок.

Въз основа на допуснатото предварително изпълнение с определение от 4 февруари 2019 г., Алексей Трифонов е встъпил в изпълнение на длъжността „административен ръководител-председател“ на СГС на 12.02.2019 г. След влизането в сила на това определение, Евгени Георгиев чрез негов пълномощник, е поискал спиране на предварителното изпълнение.

Искането на молителя е прието за недопустимо, тъй като разпоредбата на чл.166 от АПК не предвижда ред за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Тази разпоредба допуска съдът да се произнася за спиране на предварителното изпълнение, когато същото е допуснато с разпореждане на административния орган или е предвидено изрично със законова норма. В настоящия случай не е налице нито една от двете хипотези.

При определени от закона предпоставки, предварително изпълнение на акта може да бъде спрямо при всяко положение на делото, но когато то е допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1 АПК, а не с акт на съда, по реда на чл. 167 от АПК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във